Tack alla kunder för en fantastisk sommar 2016!

 

Om Siggarp och SiggarpsBoden

Siggarp ingår i de unika, så kallade, Östra Vätterbranterna. Detta område har av Världsnaturfonden utpekats som, ett av 100, så kallade "hot spots", för den skogliga biologiska mångfalden i Europa.

I området lever fortfarande det småskaliga jordbruket. Här betar kor, hästar och får. En förutsättning för att det mosaikartade landskapet, den biologiska mångfalden och naturupplevelserna ska fortleva.

Årets kalvar släpps ut. hel kais_kossar

Man känner verkligen historiens vingslag i detta kulturlandskap som präglats av både kungar, riddare och grevar. Siggarp ägdes i början av 1300-talet av kung Magnus Eriksson. Gården skänktes senare till riddaren Tyrgils Klementsson. Några kilometer norrut, ligger Västanå slott. En av de tre hörnpelarna i greve Per Brahes berömda slottstriangel. De två andra var Brahehus på klippbranterna ovanför Gränna och Visingsborg strax intill hamnen på Visingö. Mitt i denna triangel anlade han sin stad Brahe-Grenna år 1652. Under medeltiden var Visingsö en strategisk plats för kungamakten. Sveriges första kungliga borg uppfördes under 1100-talet på öns sydspets. Många kungar tillbringade långa tider på ön. Magnus Ladulås avled här år 1290.

flamingo ljus3 butik1

Sedan slutet av 1990-talet har vi, familjen Rehn, drivit gården Siggarp, med inriktning på uppfödning av hereford och tävlingshästar. 2006 öppnade vi SiggarpsBoden Mitt i Skogen. En liten handelsbod som är inrymd i en del av den gamla ladugården, byggd under 1830-talet.